SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
OPĆINA BAŠKA

33.

Temeljem članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« br. 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 31. srpnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja

I.

Imenuje se Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja u sastavu:

1.Zlatan Marunić (Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ),

2.Mislav Barbalić (lučki kapetan),

3.Andrej Valčić,

4.Ivan Vasilić,

5.Emil Polonijo.

II.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška provodi postupak davanja koncesijskog odobrenja, odnosno razmatra zahtjeve za davanje koncesijskog odobrenja u svrhu obavljanja djelatnosti na pomorskom dobru i rješava ih u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« br. 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/13).

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-17-15

Baška, 31. srpnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr