SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
OPĆINA BAŠKA

32.

Temeljem članka 11. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 13/98, 24/12, 35/14) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 31. srpnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Baška

I.

Osniva se Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Baška i imenuje se u sastavu:

1.Mr.sc. Majda Šale, predsjednica

2.Hrvoje Dragoslavić, potpredsjednik

3.Nataša Plišić, članica

4.Božena Seršić, članica

5.Dana Kružić, članica

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/13).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-17-14

Baška, 31. srpnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr