SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
GRAD CRES

30.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09 i 14/13) i članka 4. st. 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 38/ 09, 14/03, 11/15), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2017. godine donosi

RJEŠENJE
O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA

I.

U Odbor za izbor i imenovanja izabrani su:

1. Sanja Tomić - predsjednica

2. Patris Salković - član

3. Samir Mujagić - član

4. Maja Sepčić - članica

5. Dragan Medarić - član

II.

Odbor za izbor i imenovanja obavlja poslove u skladu s člankom 42. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09 i 14/13).

III.

Ovo Rješenje objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/17-1/3

Ur.broj: 2213/02-01-17-2

Cres, 28. lipnja 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjedatelj
Dragan Medarić, v.r

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1022&mjesto=10002&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr