SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

31.

Na temelju članka 9. i 10 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 86/08 i 61/11), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, načelnik Vinodolske općine 25. srpnja 2017. godine, donosi sljedeći

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Utvrđuje Plan prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Vinodolske općine (u nastavku teksta: Upravni odjel) za 2017. godinu.

Članak 2.

Plan prijma sadrži broj sistematiziranih radnih mjesta, stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu, broj vježbenika, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika, temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine

Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/16), a sve prema tabelarnom prikazu koji čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/17-01/1

Ur. broj: 2107-03/17-03-1-07-1314

Bribir, 25. srpnja 2017.

VINODOLSKA OPĆINA

Načelnik

mr. sc. Marijan Karlić, v. r.

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr