SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
OPĆINA MATULJI

30.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunuNarodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planuNarodne novine« broj 114/10, 124/14, 115/15, 87/ 16) i članka 32. Statuta Općine MatuljiSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 , 38/09 , 8/13, 17/ 14, 29/14, 4/15 i 39/15 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 27. srpnja 2017. g., donosi

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O RASPODJELI
REZULTATA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016.g. («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 17) članak 3. mijenja se i glasi:

»Utvrđeni višak prihoda u iznosu od 7.204.412,89 kn raspoređuje se u 2017.g. za sljedeće namjene

1.Namjenska sredstva za poticajnu stanogranju 988.592,36

2.Rezervirana sredstva za dovršetak započetih i ugovorenih investicija i aktivnosti po programima 6.215.820,53

2007 Zdravstvo 12.000,00

2008 Prostorno planiranje 651.275,00

2012 Zaštita okoliša 259.860,84

2013 Stručne službe općinske uprave 159.000,00

2014 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture 1.088.263,17

2015 Gradnja objekata komunalne infrastrukture 921.120,38

2016 Gradnja vodnih građevina 1.086.576,53

2017 Upravljanje imovinom 2.037.724,61

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/17-01/0004

Ur. broj: 2156/04-01-3-3-05-17-0006

Matulji, 27. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1021&mjesto=51211&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr