SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
OPĆINA BAŠKA

25.

Uvidom u objavljeni tekst II. izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška, čega predmet je trebalo biti samo uvrštenje mikrolokacije označene kao k.č. br. 3449 k.o. Baška nova u Plan, utvrđena je greška, odnosno da je u točki IV.3. DJELATNOST: komercijalno-rekreacijski sadržaji, ispuštena tablica istih djelatnosti iz I. izmjena i dopuna Plana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 04/17), pa se daje sljedeći

ISPRAVAK
II. izmjena i dopuna
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2017. godini

U II. izmjenama i dopunama Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2017. godiniSlužbene novine Primorsko-goranske županije broj 18/ 17), u točki IV. podtočka 3. - DJELATNOST - komercijalno-rekreacijski sadržaji, umjesto:

3. DJELATNOST: komercijalno-rekreacijski sadržaji

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

treba stajati:

3. DJELATNOST: komercijalno-rekreacijski sadržaji

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Klasa: 342-03/16-01/16

Ur. broj: 2142-03-02/1-17-13

Baška, 24. srpnja 2017.

OPĆINA BAŠKA
Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik

Mladen Hero, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr