SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
OPĆINA MRKOPALJ

13.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst,137/15), članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 34/09-ispr., 13/ 13, 19/13) i čl. 10. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 3/10,19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU

I.

U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Mrkopalj izabrani su:

Ivica Padavić , za predsjednika

Josip Šepić, za člana

Endi Čop, za člana

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/17-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-17-17

Mrkopalj, 27. lipnja 2017.

Predsjedateljica
Jasna Turak, dipl. iur.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr