SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
GRAD KASTAV

37.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 22. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradamaNarodne novine« broj 86/12, 143/13) i članka 33. Statuta Grada KastvaSlužbene novine« PGŽ 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 2. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2017. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosuSlužbene novine« Primorsko goranske županije broj 2/12, 7/12, 3/13, 2/14, 2/ 15, 18/ 15, 35/15, 2/16, 17/16, 28/16 i 35/16) članak 7. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/ m3):

 

                                                *Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

* Od 1. lipnja 2005. godine umjesto naziva ulice Kastav primjenjuju se nazivi ulica sukladno Odluci o imenovanju ulica u KastvuSlužbene novine« PGŽ br. 26/04.)

Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka jedinična vrijednost komunalnog doprinosa umanjuje se za 30% investitorima koji grade objekte proizvodne namjene u III. zoni - Radnoj zoni Žegoti«.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

KLASA:021-05/17-01/06

URBROJ:2170-05-06/1-17-7

Kastav, 20. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
Predsjednik Gradskog vijeća
Zemir Delić, dipl.oec.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr