SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
GRAD KASTAV

34.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunuNarodne novine«, 87/08, 136/12, 15/15 ) i članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije, br.26/09, 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 2 . sjednici održanoj 20. srpnja 2017. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2017. I PROJEKCIJA
ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu se sastoje od

 

                                                *Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. - 2019. godinu raspoređuju se kako slijedi

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu Proračuna za 2017. i projekcijama za 2018. i 2019. godinu rashodi i izdaci raspoređeni su po nositeljma, korisnicima i programima kako slijedi

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2017. i projekcija za 2018.- 2019. godinu stupaju na snagu danom objave u Službenim novinama »Primorsko goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/06

UR. BROJ: 2170-05-06/1-17-4

Kastav, 20. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl. oec.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr