SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

89.

Na temelju članka 3. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje školeNarodne novine« broj 49/15), članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16- pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog Školskog odbora Medicinske škole u Rijeci, Rijeka, dana 17. srpnja 2017. godine donio je

O D L U K U
o određivanju troškova školovanja kandidata
stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2017./2018. u Medicinskoj školi u Rijeci, Rijeka

I.

Utvrđuje se da će u školskoj godini 2017./2018. u Medicinskoj školi u Rijeci, Rijeka trošak školovanja stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije iznositi, kako slijedi:

-za program medicinska sestra/tehničar opće njege - 3.000,00 kn,

-za program fizioterapeutski tehničar i veterinarski tehničar - 3.000,00 kn,

-za program farmaceutski tehničar, zdravstveno-laboratorijski tehničar, sanitarni tehničar i tehničar nutricionist - 4.000,00 kn,

-za program dentalni tehničar/tehničarka - 6.000,00 kn.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/28

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-18

Rijeka, 17. srpnja 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl. ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr