SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
OPĆINA MATULJI

24.

Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst 137/15) članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/13) i članka 10. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji ( »Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 38/09,16/13) na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji održanoj dana 29. lipnja2017.godine, Općinsko vijeće Općine Matulji donosi

RJEŠENJE
O IZBORU PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

I.

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji izabire se DARJAN BUKOVIĆ, Jušići, Pešćinica 14.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije.«

KLASA: 023-01/17-01/003

URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0006

Matulji, 29. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjedavatelj
konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća Općine Matulji
Mladen Prenc, dr. med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1018&mjesto=51211&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr