SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
OPĆINA MATULJI

23.

Na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst 137/15) članka 19. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 38/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji ( »Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/ 13, 17/14, 29/14, 4/15- pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 29.lipnja 2017. godine donosi:

RJEŠENJE
O IZBORU MANDATNOG POVJERENSTVA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

I.

U Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Matulji izabiru se:

1. Marko Spes - predsjednik

2. Sandro Ladavac - član

3. Ivan Lipovac - član

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije.«

KLASA: 023-01/17-01/003

URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0009

Matulji, 29. lipanj 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjedavateljica
konstituirajuće sjednice
Predstojnica
Ureda državne uprave PGŽ
Jasna Turak, dipl. iur.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1018&mjesto=51211&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr