SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

29.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 1 15/15) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« P goranske županije, broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodol sjednici održanoj dana 23. lipnja 2017.g. donijelo je

I. Izmjene i dopune
Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017.

Članak 1.

Tabelarni dio u članku 1. Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017.g. mjenja se slijedi:

                                   *Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

POSEBNI I PROGRAMSKI DIO

Članak 4.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017.g. stupaju na snagu osmog dana od objave.

Članak 5.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017.g. objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/16-60/11

Urbroj: 2107/02-01-17-12

Novi Vinodolski, 23. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1017&mjesto=51250&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr