SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

27.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 33/ 01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 2. sjednici održanoj dana 23. lipnja 2017. godine donijelo je

R J E Š E N J E
o izboru Komisije za Statut i Poslovnik

I.

U Komisiju za Statut i Poslovnik Grada Novog Vinodolskog biraju se:

1. Velibor Topolovec, za predsjednika,

2. Dragana Baričević, za člana,

3. Vladimir Mrzljak, za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/17-01/9

Ur.broj: 2107/02-01-17-1

Novi Vinodolski, 23. lipnja 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1017&mjesto=51250&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr