SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

76.

Na temelju točke XIX. Odluke o upisima učenika u I. razred srednje škole za školsku godinu 2017./2018. (»Narodne novine« broj 48/17), članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog Školskog odbora Osnovne škole Maria Martinolića, Mali Lošinj, Župan Primorsko-goranske županije, dana 19. lipnja 2017. godine, donio je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na visinu iznosa za
povećane troškove obrazovanja u Osnovnoj školi
Maria Martinolića, Mali Lošinj

I.

Daje se suglasnost Osnovnoj školi Maria Martinolića, Mali Lošinjna visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2017./2018. godini, kako slijedi:

-godišnja participacija roditelja/skrbnika za prvo dijete iznosi 2.000,00 kn,

-godišnja participacija roditelja/skrbnika za drugo i svako daljnje dijete iznosi 1.000,00 kn.
Olakšice za plaćanje participacije primjenjuju se dok djeca pohađaju nastavu u istoj školskoj godini,

-iznimno daroviti učenici koji odlukom ravnatelja pohađaju drugi temeljni predmet, sami snose troškove tog obrazovanja.
Cijena obrazovanja takvih učenika iznosi godišnje 5.000,00 kn,

-učenik koji ne posjeduje vlastiti instrument, od škole može dobiti na korištenje instrument ili može vježbati u prostoru škole u dogovoreno vrijeme uz plaćanje naknade od 200,00 kuna godišnje.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/23

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-20

Rijeka, 12. lipnja 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr