SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
OPĆINA PUNAT

35.

Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, broj 109/1, 82/ 04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Punat na 2. sjednici održanoj 20. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o visini naknade za građevinsko
zemljište, uređenje komunalne infrastrukture
i priključke na infrastrukturu na k.č.br. 8612/1
i k.č.br. 8613/1, k.o. Punat

Članak 1.

U Odluci o visini naknade za građevinsko zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu na k.č.br. 8612/1 i k.č.br. 8613/1, k.o. Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 37/15) članak 2. mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se visina naknade za građevinsko zemljište i za uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu, iz članka 1. ove Odluke, u ukupnom iznosu od 257,29 EUR/m2 neto korisne površine (bez PDV-a).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/5

URBROJ:2142-02-01-17-3

U Puntu, 20. lipnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr