SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
OPĆINA PUNAT

34.

Na temelju članka 14. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15 i 121/169) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat, na 2. sjednici održanoj 20. lipnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o prostorima za pružanje
ugostiteljskih usluga u 2017. godini

Članak 1.

U Odluci o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga u 2017. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/17) u članku 5. stavku 1. točki 2. dodaje se alineja 1. koja glasi:« - 1 lokacija na z.č. 4794/7 k.o. Punat,«.

Dosadašnje alineje 1. - 2. postaju alineje 2. - 3.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/5

URBROJ:2142-02-01-17-4

U Puntu, 20. lipnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr