SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

22.

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09,15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 29. sjednici održanoj dana 5. travnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU O
KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU
VINODOLSKE OPĆINE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Vinodolske općine (u nastavku teksta: Upravni odjel).

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci a koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženkom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke određuju se unutar kategorije, potkategorije i klasifikacijskog raga kako slijedi:

                                    *Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 16.).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:022-05/17-01/2

URBROJ:2107-03/17-01-4-287

Bribir, 5. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr