SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
OPĆINA PUNAT

29.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)i članka 32. stavka 1. točke 14. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na konstituirajućoj sjednici održanoj 9. lipnja 2017. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru članova Mandatnog povjerenstva

I.

U Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Punat biraju se:

-Maja Polonijo, predsjednica

- Kristijan Žic, član

- Ana Leleković,članica

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/4

URBROJ: 2142-02-01-17-4

Punat, 9. lipnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjedavateljica
Jasna Turak, dipl.iur.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr