SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
OPĆINA PUNAT

27.

OPĆINA PUNAT OPĆINSKO VIJEĆE
MANDATNO POVJERENSTVO

KLASA: 021-05/17-01/4

URBROJ: 2142-02-01-17-5

Punat, 9. lipnja 2017. godine

IZVJEŠĆE
MANDATNOG POVJERENSTVA NA
KONSTITUIRAJUĆOJ SJEDNICI OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE PUNAT
održanoj u petak 9. lipnja 2017. godine u Maloj
sali Narodnog doma u Puntu

Na temelju Odluke Općinskog izbornog povjerenstva Općine Punat o objavi konačnih rezultata izbora za članove Općinskog vijeća Općine Punat KLASA:013-03/17- 01/2, URBROJ:2142-02-17-129 od 26. svibnja 2017. godine, Mandatno povjerenstvo utvrđuje sljedeće:

-na popisu birača Općine Punat ukupno je upisano 2.052 birača

-na izborima održanima 21. svibnja 2017. godine glasovalo je 1.182 birača, odnosno 57,60%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.182 birača, odnosno 57,60%

-važećih listića bilo je 1.143, odnosno 96,70%, dok je nevažećih listića bilo 39 odnosno3,30%.

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

                                      *Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Mandatno povjerenstvo izvješćuje da je:

1. Marinko Žic, izabrani vijećnik s kandidacijske liste Socijaldemokratske partije Hrvatske -SDP, Primorsko- goranskog saveza -PGS i Hrvatske stranke umirovljenika- HSU, čiji je bio nositelj, na izborima održanima 21 svibnja 2017. godine izabran je za općinskog načelnika Općine Punat (Odluka izbornog povjerenstva Općine Punat o objavi konačnih rezultata izbora za općinskog načelnika Općine Punat KLASA:013-03/17-01/2, URBROJ:2142-02- 17-130 od 26. svibnja 2017. godine).

Odredbom članka 89. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima propisano je da općinskinačelnik ne može za vrijeme obnašanja dužnosti biti član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Sukladno odredbi članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima istom mandat u predstavničkom tijelu miruje po sili zakona.

Sukladno odredbi članka 81. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima, a temeljem dostavljenog Sporazuma sklopljen izmeđuSocijaldemokratske partije Hrvatske -SDP, Primorsko-goranskog saveza -PGS i Hrvatske stranke umirovljenika-HSU, Marinka Žica zamijenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste, a to je Kristijan Žic.

Niti jedan od izabranih vijećnika ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću vijećnika, stoga Mandatno povjerenstvo utvrđuje da su u Općinsko vijeće Općine Punat izabrani sljedeći kandidati:

1. Goran Gržančić

2. Maja Polonijo

3. Ana Leleković

4. Irena Žic - Orlić

5. Davor Pijaca

6. Kristijan Žic

7. Mladen Juranić

8. Danijel Biljan

9. Anton Žic

10. Petar Žic

11. Hrvoje Mrakovčić

Mandatno povjerenstvo

_____________ ______________ _________________

Maja Polonijo Kristijan Žic Ana Leleković

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr