SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
OPĆINA PUNAT

26.

Na temelju članka 5. stavak 1. točka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Punat na konstituirajućoj sjednici održanoj 9. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu
naplate parkiranja

Članak 1.

U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 16/15 i 21/16) u članku 14. stavak 1. brišu se alineje 7. i 9.

Članak 2.

U članku 16. stavak 1. alineja 1. brišu se riječi: »ili boravište«.

Članak 3.

U članku 21. stavak 1. briše se alineja 6.

U članku 21. stavku 2. briše se alineja 4.

Članak 4.

U članku 23. briše se stavak 1.

Članak 5.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Naplate parkiranja oslobođena su službena vozila policije, hitne pomoći, vatrogasna vozila, vozila Crvenog križa, službena vozila Organizatora parkiranja i službena vozila predstavnika stranih i domaćih gradovakoji su u službenom posjetu Općini Punat.

Naplate parkiranja oslobođena su osobna vozila djelatnika institucija iz prethodnog stavka ovog članka kada se koriste u službene svrhe.«

Članak 6.

Ostale odredbe Odluke iz članka 1. ove Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/4

URBROJ: 2142-02-01-17-13

Punat, 9. lipnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr