SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

22.

Na temelju članka 35. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 07. lipnja 2017. donijelo je

R J E Š E N J E
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada
Novi Vinodolski

I.

Marinko Buljat, s prebivalištem u Novom Vinodolskom, Krasa 46, izabran je za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/17-50/6

Ur.broj:2107/02-01-17-2

Novi Vinodolski, 07. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1015&mjesto=51250&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr