SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

19.

Na temelju članka 35. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 07. lipnja 2017. godine donijelo je

R J E Š E N J E
o izboru Mandatne komisije

I.

U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski biraju se:

1.Ana Jovanović, za predsjednicu,

2.Tatjana Lekaj, za člana,

3.Josip Silov, za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/17-10/2

Ur.broj:2107/02-01-17-2

Novi Vinodolski, 07. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjedavajuća Gradskog vijeća
Jasna Turak, dipl.iur.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1015&mjesto=51250&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr