SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
OPĆINA MATULJI

22.

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15.), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 37/16) i članka 51. Statuta Općine Matulji ( SN PGŽ broj: 26/09, 38/09, 08/13, 17/14, 29/14, 04/15 i 39/15.) i Općinski načelnik Općine matulji dana 12.06.2017. godine donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MATULJI

Članak 1.

Stožer civilne zaštite Općine matulji ( u daljnjem tekstu: Stožer) je stručno operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

Stožer civilne zaštite sastoji se od sedam članova (načelnika, zamjenika i članova stožera)

Članak 3.

Članovi stožera civilne zaštite Općine matulji su:

1. BRUNO FRLAN,

zamjenik Općinskog načelnika - načelnika Stožera;

2. RONALD PUHARIĆ,

voditelj odsjeka za komunalni sustav Općine -

zamjenik načelnika Stožera;

3. GORDAN FILINIĆ

zapovjednik J V P Opatija - član;

4. DAMIR BRNAS

načelnik Policijske postaje Opatija - član;

5. Dr. SONJA BAČIĆ POŽGAJ,

koordinatorica Doma zdravlja

PGŽ - Ispostave Opatija - član;

6. ŽELJKO ŠPORER,

viši stručni suradnik za prevenciju i planiranje
u PUZS Rijeka - član

7. ERVINO MRAK

direktor »Komunalac« d.o.o. Jurdani - član

Članak 4.

Način rada Stožera utvrđuje se poslovnikom.

Članak 5.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Matulji (»SN PGŽ«, broj 11/2016.g.)

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

KLASA: 810-01/17-01/0005

URBROJ: 2156-04-01-2-03-17-0001

Matulji, 12. lipnja 2017.

OPĆINA MATULJI

Načelnik
Mario Ćiković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1015&mjesto=51211&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr