SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
OPĆINA JELENJE

15.

Na temelju odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)), čanka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/09, 13/13 i 06/16) te članka 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 42/09, 13/13 i 29/16) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana13. lipnja 2017. donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i izboru Odbora za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća Općine Jelenje

I.

Osniva se Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Jelenje.

II.

U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Jelenje izabiru se:

1. IVAN RADETIĆ, za predsjednika

2. IVICA PILČIĆ, za člana

3. ROBERT MARŠANIĆ, za člana

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/02

URBROJ: 2140/04-02-17-3

Dražice, 13. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
PREDSJEDAVAJUĆI
KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

dr. sc. Robert Maršanić, dipl. oec

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1015&mjesto=51218&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr