SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
OPĆINA JELENJE

14.

Na temelju odredbe članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)), čanka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/09, 13/13 i 06/16) te članka 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 42/09, 13/13 i 29/16) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana13. lipnja 2017. donijelo je

ODLUKU
o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Jelenje

I.

Za podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jelenje izabran je MARINKO LINIĆ.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 023-06/17-01/02

URBROJ: 2170/04-02-3-17-4

U Dražicama, 13. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Luka Zaharija, prof.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1015&mjesto=51218&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr