SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
OPĆINA ČAVLE

28.

Temeljem odredbe članka 19.Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15), članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« br. 25/14), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 13. lipnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća
Općine Čavle

I.

U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Čavle, izabrani su:

1. ALJOŠA ŽEŽELIĆ - predsjednik

2. MARKO ŽUVIĆ - član

3. MARKO SOBOTINČIĆ - član.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/17-01/05

URBROJ:2170-03-17-01-2

Čavle, 13. lipnja 2017.

URED DRŽAVNE UPRAVE PGŽ

Predstojnica
Jasna Turak, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr