SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 14. Srijeda, 17. svibnja 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

14.

Na temelju članka 45. stavak 9. točka f. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/ 00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/ 08, 25/12, 147/14, 100/15) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Vinodolske općine na 29. sjednici održanoj 5. travnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj
brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe
kapitalnih projekata od interesa za razvoj
Vinodolske općine

Članak 1.

Donosi se Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe sljedećeg kapitalnog projekta od interesa za razvoj Vinodolske općine u 2017. godini:

1. Dodatni radovi na prenamjeni (preuređenju) dijela Stare škole u Driveniku i dijelu Dječjeg vrtića u Triblju u iznosu od 72.905,09 kuna (slovima: sedamdesetdvijetisućedevetstopetkuna idevetlipa).

Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Vinodolske općine za projekte navedene u članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/2

URBROJ:2107-03/17-01-4-289

Bribir, 5. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr