SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 14. Srijeda, 17. svibnja 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

13.

Na temelju GLAVE III, članak 6. Pravilnika o provedbi postupka male nabave bagatelne vrijednosti u Vinodolskoj općini, (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 7/14.) odredbi Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj: 87/08. i 136/12.), članka 28. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09.,15/13. i 30/13.- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 29. sjednici održanoj 5. travnja 2017. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA BAGATELNE
NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI
JEDNAKE ILI VEĆE OD 20.000,00 KUNA,
DO 200.000,00 KUNA, ZA ROBE I USLUGE
I OD 20.000,00 KUNA DO 500.000,00 KUNA
ZA RADOVE, ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ovim prvim izmjenama i dopunama plana jednostavne nabave - Bagatelne nabave Vinodolske općine za 2017. godinu (u daljnjem tekstu PLAN) određuje se nabava procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robe i usluge i od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna, za radove.

Članak 2.

Vinodolska općina provodit će postupak nabave roba, radova i usluga iz točke 1. ovog Plana temeljem Pravilnika o provedbi postupka male nabave bagatelne vrijednosti u Vinodolskoj općini, (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 7/14).

Članak 3.

Tijekom 2017.godine Vinodolska općina će pristupiti - Bagatelnoj nabavi slijedećih roba, radova i usluga kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Odluku o osnivanju Povjerenstva za nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robe i usluge i od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna za radove, donosi općinski načelnik na prijedlog stručnih službi.

 

 

Članak 5.

Administrativne poslove za provođenje postupka malih nabava-BN-a, provodit će Jedinstveni upravni odjel odnosno odgovarajuća služba (Odsjek) unutar Upravnog odjela čiji djelokrug rada obuhvaća nabave iz članka 3. ovog Plana.

Članak 6.

O provedbi postupka male nabave-BN-e, u Odsjeku za proračun i financije Upravnog odjela vodit će se evidencije postupka male nabave i sklopljenih ugovora o malim nabavama, na Obrascu E-MN-BN.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/2

URBROJ:2107-03/17-01-04-286

Bribir,5. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr