SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 14. Srijeda, 17. svibnja 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

10.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/03, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/ 01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/ 15 i 115/16) te članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 29. sjednici održanoj dana 05. travnja 2017. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
U VINODOLSKOJ OPĆINI ZA 2016. GODINU

Članak 1.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

PROGRAM

SOCIJALNI SUSTAV I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 3.

AKTIVNOSTI:

-SOCIJALNA SKRB

Članak 4.

NAZIV PROGRAMA

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
U VINODOLSKOJ OPĆINI ZA 2016. GODINU

Članak 5.

SVRHA PROGRAMA

Svrha socijalnog programa je osigurati građanima Vinodolske općine viši standard socijalne zaštite tako da se nadopuni programom što ga osigurava država putem Centra za socijalnu skrb.

Članak 6.

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima.

Članak 7.

OPIS PROGRAMA

Program socijalne zaštite i skrbi sastoji se od sljedećih aktivnosti:

1. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

2. Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

3. Pomoć udrugama u oblasti socijalne skrbi

Članak 8.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Aktivnosti se provode kontinuirano i sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Vinodolske općine.

Članak 9.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Vinodolskoj općini za 2016. godinu osigurana su sredstva u proračunu u iznosu od 522.785,37 kn i raspoređena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 10.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji programa je Pročelnica Jedinstveni upravnog odjela.

Članak 11.

Pojedinačne iznose pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima utvrdit će Socijalno vijeće, odnosno Jedinstveni upravni odjel Vinodolske općine posebnom odlukom na prijedlog Socijalnog vijeća.

Članak 12.

Raspored sredstava iz ovog proračuna vršit će se u skladu sa kriterijima iz općeg akta, sukladno Zakonu, a temeljem Rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima.

Članak 13.

Ovaj Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/17-01/2

URBROJ.2107-03/17-01-04-281-4

Bribir, 5. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr