SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 14. Srijeda, 17. svibnja 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

9.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13 i 137/15), članka 74., 75. i 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/ 12, 94/13, 85/15 i 19/16), te članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13),) Općinsko vijeće Vinodolske općine na 29. sjednici održanoj dana 5. travnja 2017. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U SPORTU VINODOLSKE
OPĆINE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
ZA 2016. GODINU

Članak 3.

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je omogućiti redovnu aktivnost pojedinih sportskih udruga i klubova s područja Vinodolske općine, te osigurati djeci i mladima s područja Vinodolske općine preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata kao i promicanje sporta kao zdravog načina života.

Članak 4.

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa javnih potreba u sportu je omogućiti što većem broju djece i odraslih osoba bavljenje sportskim aktivnostima.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u sportu provodi se kroz aktivnosti u sportskim klubovima i udrugama:

1. Nogometni klub NK Turbina Tribalj

2. Boćarski klubovi BK Bribir

BK Grižane

BK Tribalj

BK Drivenik

3. Rukometni klub RK Bribir

4. Sport. rib. društvo ŠRD Šaran Tribalj

5. ostale udruge klub Bura 4x4, klub za
cestovno i brdsko trčanje,
pčelarsko društvo »KUŠ«, gorska služba,
Malonogometni klub Tribalj

6. lovačka društva.

Osim poticanja amaterskog sporta u sportskim udrugama, Program javnih potreba u sportu uključuje i održavanje i drugih sportskih manifestacija, prema kriterijima koje utvrđuje Općinsko vijeće Vinodolske općine. Sportske udruge dodatno se mogu financirati i kroz druga poticajna sredstva.

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciju navedenog Programa uključeni su treneri, djelatnici i članovi sportskih klubova, te ostali razni stručni suradnici.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2016. GODINU

Zadržati postojeću razinu sportske djelatnosti, te omogućiti što većem broju djece uključivanje u sportske aktivnosti sukladno njihovim interesima.

Članak 8.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja svih aktivnosti koji su sastavni dio Programa javnih potreba u sportu Vinodolske općine za 2016. godinu, osigurano je 450.056,76 kn i to:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 9.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji programa je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Sredstva iz članka 8. ovog Programa služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju sportskih priredbi i natjecanja te rekreativnih programa.

Članak 11.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 8. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju načelniku Općine Vinodolska općina.

Članak 12.

Korisnici sredstava za sport obvezni su do 1.ožujka 2017. godine načelniku Općine Vinodolska općina preko Jedinstvenog upravnog odjela podnijeti izvješće o izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 13.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/17-01/2

URBROJ.2107-03/17-01-04-281-3

Bribir, 5. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr