SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 14. Srijeda, 17. svibnja 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

8.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 29. sjednici održanoj dana 5. travnja 2017. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU,
OSNOVNOM OBRAZOVANJU I
SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
VINODOLSKE OPĆINE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA

PROGRAM JAVNIH POTREBA U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OSNOVNOM
OBRAZOVANJU I SREDNJOŠKOLSKOM
OBRAZOVANJU ZA 2016. GODINU

Članak 3.

AKTIVNOSTI:

-Stipendije učenicima i studentima

-Programi dječjih vrtića i jaslica

-Programi osnovnog školstva

-Program Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«

Članak 4.

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je da se uz redovne programe stvore uvjeti za kvalitetnije obrazovanje djece, mladih i studenata, te da se subvencioniranjem cijene boravka djece u predškolskim ustanovama olakša roditeljima plaćanje boravka djeteta u dječjim vrtićima te da se potpomaganjem osnivanja i proširenja postojećeg omogući zaposlenim roditeljima kvalitetnije zbrinjavanje boravka djece.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i osnovnom i srednjem obrazovanju u Vinodolskoj općini odvija se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

-stipendiranje nadarenih učenika i studenata,

-subvencija boravka djece u vrtićima,

-subvencioniranje programa u osnovnim školama,

-subvencioniranja programa osnivanja dječjeg vrtića i osnivanje istog u vlasništvu Vinodolske općine

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Program je podržan od strane stručnih suradnika i aktivista volontera po pojedinim mjesnim odborima, te od strane djelatnika zaposlenih u obrazovnim ustanovama na području Vinodolske općine i susjednih Gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2016.

Potpomagati težnje prema boljem i kvalitetnijem pedagoškom standardu u osnovnim školama Vinodolske općine. Isto tako osigurati kvalitetan organizirani predškolski odgoj na području Vinodolske općine. Osigurati uvjete za nastavak stipendiranja uspješnih učenika i studenata.

Članak 8.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za realizaciju i provođenje svih aktivnosti spomenutih u ovom Programu u proračunu Općine Vinodolske općine za 2016. godinu osigurana su proračunska sredstva u iznosu od 2.718.824,72 kn i raspoređuju kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 9.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji programa je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/17-01/2

URBROJ.2107-03/17-01-04-281-2

Bribir, 5. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr