SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 14. Srijeda, 17. svibnja 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

6.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04,

38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14, 36/15), članaka 107. i 108. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene Novine« Primorsko - goranske županije broj 40/09, 15/13 i 30-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 29. sjednici održanoj 5. travnja 2017. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG
PROGRAMA ODRŽAVANJA

objekata komunalne infrastrukture na području
Vinodolske općine za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim izvješćem utvrđuju se izvori, raspored i sredstava za održavanje objekata komunalne infrastrukture u 2016. godini

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi prikazani u kunama

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Sredstva iz prethodnog članka raspoređena su:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2016. godinu, stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/17-01/2

URBROJ:2107-03/17-01-04-280

Bribir, 5. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr