SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 13. Četvrtak, 20. travnja 2017.
OPĆINA DOBRINJ

39.

Na temelju članka članka 31. Statuta Općine DobrinjSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 31. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine, donijelo je

O D L U KU
o izradi Strategije razvoja turizma Općine Dobrinj za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Članak 1.

Općinsko vijeće donosi Odluku o izradi Strategije razvoja turizma Općine Dobrinj za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Članak 2.

U izradi Strategije, uz djelatnike Općine Dobrinj koristit će se usluge vanjske konzultantske tvrtke.

Članak 3.

Općina Dobrinj će za potrebe izrade Strategije razvoja turizma za razdoblje od 2017. do 2020. godine osigurati potrebna sredstva.

Nakon izrade Strategije, ista će se usvojiti na Općinskom vijeću.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/2

URBROJ:2142-04-01-17-18

Dobrinj, 12. travnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr