SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 13. Četvrtak, 20. travnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

60.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. i stavkom 4. istog članka Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiNarodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14 i 7/17), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst) Župan Primorsko-goranske županije, dana 18. travnja 2017. godine donio je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Maria Martinolića, Mali Lošinj

I.

Nađa Bojić Kesar, predstavnik osnivača u Školskom odboru Osnovne škole Maria Martinolića, Mali Lošinj razrješava se dužnosti člana Školskog odbora.

II.

Ivana Burić Russo, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Osnovne škole Maria Martinolića, Mali Lošinj.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/15

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-17

Rijeka, 18. travnja 2017.

Župan
Zlatko Komadina dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr