SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA DOBRINJ

33.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) a u svezi sa Odlukom o komunalnim djelatnostima Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/14, 41/14 i 36/15) i Odlukom o cijeni vodnih usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/11, 36/14, 23/15 i 3/17)Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 31. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o osiguranju financijskih sredstava i sufinanciranju
crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih,
sabirnih i crnih jama na području općine Dobrinj

Članak 1.

Utvrđuje se da je komunalna djelatnost odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda te crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama) povjerena na obavljanje trgovačkom društvu PONIKVE VODA d.o.o.

Članak 2.

U Proračunu Općine Dobrinj osigurati će se financijska sredstva za sufinanciranje obavljanja komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području općine Dobrinj.

Članak 3.

Utvrđuje se da iznos sufinanciranja iznosi 12 kn/m3.

Subvencija će se uplaćivati temeljem mjesečnih obračuna u korist računa PONIKVE VODA d.o.o., a o čemu će se zaključiti ugovor.

Članak 4.

Ovlašćuje se općinski načelnik da po stupanju na snagu ove Odluke potpiše Ugovor o sufinanciranju crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području općine Dobrinj s PONIKVE VODA d.o.o..

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/2

URBROJ:2142-04-01-17-15

Dobrinj, 12. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr