SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA DOBRINJ

26.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst i 137/15) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09,10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 31. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju
projekta »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta

Članak 1.

U Odluci o prihvaćanju projekta »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« Klasa: 021-05/15-01/1 od 14.05.15. i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta (u daljnjem tekstu: Odluka) članak.1 mijenja se i glasi:

»Prihvaća se projekt »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima« procijenjene ukupne vrijednosti 510.913.257 HRK (67.225.429 EUR).«

Članak 2.

U Odluci članak.3. mijenja se i glasi:

»Prihvaća se model sudjelovanja u osiguravanju financijskih sredstva dobiven CBA analizom iz Studije izvodljivosti kako slijedi:

1. sredstva EU fonda 77,25% ili 394.680.492 HRK

2. domaća sredstva 27,75% ili 141.778.428 HRK od čega:

-državni proračun 9,25% ili 47.259.476 HRK

-Hrvatske vode 9,25% ili 47.259.476 HRK

-JLS i Ponikve voda d.o.o.
(otočni dio) 9,25% ili 47.259.476 HRK.«

Članak 3.

U Odluci članak 4. mijenja se i glasi:

»Prihvaća se da udio otočnog dijela (JLS i Ponikve voda d.o.o.) u sufinanciranju 501.058.137 HRK (procijenjena vrijednosti investicije od 510.913.257.257 HRK umanjena za već uloženo odnosno za 9.855.120 HRK) bude:

.JLS 89,73% ili 42.405.928 HRK

.Ponikve voda d.o.o. 10,27%. ili 4.853.548 HRK«

Članak 4.

U Odluci članak 5. mijenja se i glasi:

»Prihvaća se veličina udjela pojedine jedinice lokalne samouprave u sufinanciranju 42.405.928 HRK kako slijedi:

.Grad Krk - 22,72%

.Općina Baška - 12,87%

.Općina Dobrinj - 17,57%

.Općina Malinska-Dubašnica - 19,11%

.Općina Omišalj - 17,81%

.Općina Punat - 9,92%

Članak 5.

U Odluci članak 6. mijenja se i glasi:

»Daje se suglasnost za pribavljanje financijskih sredstava koja osiguravaju jedinice lokalne samouprave iz kreditnih sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj (prilog: indikativna ponuda od 31.05.2016.).

Daje se suglasnost Ponikve vodi d.o.o. za sklapanje ugovora o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj 45.000.000,00 HRK (nacrt ugovora u prilogu).

Radi osiguranja kredita Općina Dobrinj će Ponikve vodi d.o.o. izdati jamstvo u postotku navedenom u članku 4. ove Odluke odnosno17,57 %

Daje se suglasnost da jedinice lokalne samouprave s Ponikve vodom sklope ugovor o povratu kreditnih sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj u postotku navedenom u članku 4. ove Odluke odnosno 17,57%.«

KLASA:021- 05/17-01/2

URBROJ:2142-04-01-17-7

Dobrinj, 12. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zoran Kirinčić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr