SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA DOBRINJ

21.

Na temelju članku 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/ 14) i članka 32. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/09,10/13 i 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« 35/09, 53/10, 10/13 i 36/13), Općinsko vijeće na 31. sjednici, održanoj dana 12. travnja 2017. godine, donijelo je

I. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA
na području Općine Dobrinj u 2017. godini

Članak 1.

U Programu 1019 Razvoj civilnog društva (SN 39/15) čl. 1. mijenja se i glasi:

»Programom 1019 Razvoj civilnog društva, financiraju se udruge koje uključuje članove s područja Općine Dobrinj, s ciljem jačanja civilnog društva, sukladno dostavljenim prijedlozima programa po pozivu za zadovoljenje javnih potreba na području Općine Dobrinj, njihovoj kvaliteti i značaju te rezultatima dosadašnjeg rada, kao i ostale potrebe po pojedinačnim zahtjevima po aktivnostima (A), te tekućim (T) i kapitalnim (K) projektima, kako slijedi:

JAVNE POTREBE CIVILNOG
DRUŠTVA A101901 230.000,00

-programska djelatnost udruga

KAPITALNE DONACIJE
VJERSKIM ZAJEDNICAMA K101902 200.000,00

UREĐENJE DRUŠTVENE
PROSTORIJE DOBRINJ K101903 75.000,00

OPTIČKA MREŽA INTERNETA K101906 100.000,00

UREĐENJE DRUŠTVENE
PROSTORIJE SV. IVAN K101907 25.000,00

PROJEKTI FONDOVA K101908 0,00

MATERIJAL ZA OBJEKT
SULINJ T101909 80.000,00

ODRŽAVANJE ZGRADA I
OKOLIŠA A101910 135.000,00

-usluge tekućeg i investicijskog
održavanja građevinskih objekata 85.000,00

-uređenje stepeništa doma Sužan 50.000,00

UKUPNO 845.000,00.«

Članak 2.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-17-32

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr