SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA DOBRINJ

15.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12 i 143/13), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09, 10/13, 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj («Službene novine« PGŽ broj 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 31. sjednici, održanoj 12. travnja 2017. godine donosi

I. IZMJENE PROGRAMA KORIŠTENJA
SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ U 2017. GODINI

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2017. godini (SN PGŽ 36/16) članak 2. mijenja se i glasi:

»Planirana sredstva namjenski će se koristiti u godišnjem programu 1018 kroz kapitalne projekte (K) kako slijedi:

PRIHODI

1.Naknada za zadr.nez.izg.zgrade
u prostoru 134.353,41

2.Višak prihoda od naknade
nez.izg.zgrada 2016 180.646,59

UKUPNO 315.000,00

RASHODI

PROSTORNO PLANIRANJE K101801 125.000,00

-izmjena prostornog plana 40.000,00

-urbanistički plan Brestovica 20.000,00

-urbanistički plan uređenja dijela
naselja Klimno 65.000,00

UREĐENJE PROSTORA K101802 190.000,00

-nogostup Soline 150.000,00

-uređenje prostora Na vrh Dolčić
Čižići 40.000,00

UKUPNO 315.000,00.«

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/17-01/1

Urbroj: 2142-04-05-17-31

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr