SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA BAŠKA

15.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška sastoji se od Općeg i Posebnog dijela proračuna, te Bilješki s obrazloženjem ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, izvještaja o zaduživanju, korištenju proračuske zalihe, danim jamstvima i provedbi plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži pregled izvršenja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije u A. Računu prihoda i rashoda i B. Računu financiranja, te C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2016. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/3

UR.BROJ: 2142-03-01/1-17-4

BAŠKA, 11. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Ivan Vasilić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr