SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA BAŠKA

14.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprave (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 12/13, 31/15), a u skladu sa člankom 20. stavak 23. Pravilnika o provedbi mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (Narodne novine, broj 71/2016, 15/2017 i 17/2017), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Baška za projekt »Obnove, uređenja i budućeg održavanja četiriju groblja na području općine Baška«

Članak 1.

Daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Baška za projekt Obnove, uređenja i budućeg održavanja četiriju groblja na području općine Baška, u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., unutar mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, podmjera 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, tip operacije 7.4.1. « Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.

Članak 2.

Ulaganje iz članka 1. planira se prijaviti na natječaj za provedbu podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, provedba tipa operacije 7.4.1. « Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.

Ovom Odlukom daje se i suglasnost za prijavu na natječaj iz prethodnog stavka.

Članak 3.

Opis projekta Obnove, uređenja i budućeg održavanja četiriju groblja na području općine Baška iz članka 1. sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/17-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-17-11

Baška, 11. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Ivan Vasilić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr