SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA BAŠKA

12.

Temeljem članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje
koncesijskih odobrenja Općine Baška

I.

Mladen Čargonja razrješuje se dužnosti člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška.

II.

Mislav Barbalić imenuje se članom Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-17-9

Baška, 11. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Ivan Vasilić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr