SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA PUNAT

22.

Na temelju članka 14. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15 i 121/16) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat, na 30. sjednici održanoj 7. travnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga
u 2017. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se lokacije (prostori) na području Općine Punat na kojima se može obavljati pružanje ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima za vrijeme trajanja sajmova i javnih manifestacija na području Općine Punat.

Članak 2.

Pružanje ugostiteljskih usluga može se, u skladu sa člankom 1. ove Odluke, obavljati putem kioska, kontejnera, nepokretnog vozila i priključnog vozila, šatora, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga te putem ostalih privremenih građevina.

Članak 3.

Proglašavaju se sajmovni dani na području Općine Punat u trajanju od 1. lipnja do 31. kolovoza 2017. godine.

Članak 4.

Pružanje ugostiteljskih usluga tijekom sajmovnih dana može se obavljati na sljedećim javnim površinama na području Općine Punat:

-Ulica Obala, prostor uz park od ulice Klančić do ulice Kljepina na z.č. 8514/1 i 8514/6 k.o. Punat,

-Ulica Obala, prostor uz operativnu obalu (Punćale) na z.č. 8514/10 k.o. Punat,

-Plato parkirališta »Pod gušternu« nasuprot šumice »Borići« i autobusno stajalište na z.č. 9136/3, 9136/2 i 8532/1 k.o. Punat,

-prostor lučice i prostor iznad lučice u Staroj Baški.

Točnu poziciju, broj i vrstu prodajnih mjesta utvrđuje priređivač uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Članak 5.

Osim javnih površina navedenih u članku 4. ove Odluke, određuju se lokacije za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom sajmovnih dana:

1) Uz šetalište Ivana Brusića:

-1 lokacija na z.č. 8545, k.o. Punat,

-1 lokacija na z.č. 9086/1, k.o. Punat,

-3 lokacije na z.č. 9072, k.o. Punat,

-1 lokacija na z.č. 4777/2, k.o. Punat.

2) Šetalište Antona Žic - Ulivina:

-1 lokacija na z.č. 4804/3, k.o. Punat,

-1 lokacija na z.č. 4804/4, k.o. Punat.

3) kamp Konobe:

-1 lokacija na z.č. 5207/8, k.o. Punat.

4) Stara Baška:

-1 lokacija na z.č. 2080/1, k.o Stara Baška,

-1 lokacija na z.č. 759/2, k.o Stara Baška,

-1 lokacija na z.č. 787/10, k.o. Stara Baška,

-1 lokacija na z.č. 788, k.o. Stara Baška.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/3

URBROJ:2142-02-01-17-17

U Puntu, 7. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr