SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA PUNAT

21.

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini (»Narodne Novine« br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/ 14) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Punat, na 30. sjednici održanoj 7. travnja 2017. godine, donosi

ODLUKA
o izmjeni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica

Članak 1.

U Odluci o trgovini na malo izvan prodavaonica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/15 i 30/16) u članku 3. stavku 1. točki 1. briše se tekst: »dio z.č. 7728 i«.

U članku 3. stavku 1. točki 2. brišu se alineje 5. i 10.

Dosadašnje alineje 6. - 9. postaju alineje 5. - 8.

U članku 3. stavku 1. briše se točka 3.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 3.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točka 1. briše se alineja 5.

Dosadašnje alineje 6. - 7. postaju alineje 5. - 6.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. točki 2. alineji 1. briše se tekst:
»,260/1«.

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke iz članka 1. ove Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/3

URBROJ:2142-02-01-17-16

U Puntu, 7. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr