SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA PUNAT

16.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13),članka 143. Zakona o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 30. sjednici održanoj 7. travnja 2017. godine donosi

1. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju
na području Općine Punat u 2017. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Punat u 2017. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 16) u članku 2. stavku 1. točki 2. mijenja se iznos za kapitalne pomoći-izgradnja škole, tako da umjesto iznosa »7.000.000,00 kn« treba biti iznos »5.575.975,00 kn«.

KLASA:021-05/17-01/3

URBROJ:2142-02-01-17-9

Punat, 7. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.

Članak 2.

Ove 1. izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/3

URBROJ:2142-02-01-17-11

U Puntu, 7. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr