SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA PUNAT

13.

Na temelju članka 82. Pravilnika o računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14 i 115/ 15) i članka 32. Statuta Općine Punat ( »Službene novine Primorsko - goranske županije« 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 30. sjednici održanoj 7. travnja 2017. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom obavlja se raspodjela rezultata utvrđenog financijskim izvještajima za 2016. godinu kako slijedi:

-VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA - 8.401.405,18 kn

-MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE- 8.561.106,27 kn

-MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE- 1.393.082,18 kn.

Članak 2.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 7.399.638,59 kn pokriva se viškom prihoda poslovanja.

Članak 3.

Nakon izvršene raspodjele stanje viška prihoda poslovanja iznosi 1.001.766,59 kn, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 1.161.467,68 kn i manjak primitaka od financijske imovine iznosi 1.393.082,18 kn.

Članak 4.

Višak prihoda poslovanja koji se prenosi u 2017. godinu utvrđen je Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna u iznosu od 1.001.766,59 kn, a koji se sastoji od namjenskih sredstva u iznosu od 630.878,76 kn:

-prihod od koncesija u iznosu 55.466,86 kn

-komunalnog doprinosa u iznosu od 279.921,87 kn,

-kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 200.000,00 kn,

-naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u iznosu od 18.823,93 kn,

-tekuće pomoći od HZZ u iznosu od 11.666,10 kn

-kapitalnih donacija u iznosu od 65.000,00 kn

i viška prihoda općih izvora u iznosu od 370.887,83 kn.

Utrošak navedenih sredstava predviđen je u 1. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/3

URBROJ:2142-02-01-17-8

U Puntu, 7. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr