SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA PUNAT

10.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«br. 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13 i 137/15 ) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09,35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 30. sjednici održanoj 7. travnja 2017. godine donijelo je

O D L U K U
o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja,
odvodnje i pročišćavanaja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka
Krka na provedbi projekta

Članak 1.

Prihvaća se »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanaja otpadnih voda na području otoka Krka« procijenjene ukupne vrijednosti 510.913.257 HRK (67.225.429 EUR). Projekt će se sufinancirati sredstvima EU fonda iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Članak 2.

Prihvaća se Pismo namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbni projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanaja otpadnih voda na području otoka Krka« za sufinanciranje EU sredstvima (Prilog: Pismo namjere o suradnji...).

Članak 3.

Prihvaća se model sudjelovanja u osiguravanju financijskih sredstva dobiven CBA analizom iz Studije izvodljivosti kako slijedi:

1. sredstva EU fonda 72,25% ili 369.138.660 HRK

2. domaća sredstva 27,75% ili 141.774.597 HRK od čega:

-državni proračun 9,25% ili 47.258.199 HRK

-Hrvatske vode 9,25% ili 47.258.199 HRK

-JLS i Ponikve voda d.o.o.
(otočni dio) 9,25% ili 47.258.199 HRK.

Članak 4.

Prihvaća se da udio otočnog dijela (JLS i Ponikve voda d.o.o.) od 47.258.199 HRK u sufinanciranju projekta bude:

.JLS 89,73% ili 42.404.782 HRK

.Ponikve voda d.o.o. 10,27%. ili 4.853.417 HRK

Članak 5.

Prihvaća se veličina udjela pojedine jedinice lokalne samouprave u sufinanciranju 42.404.782 HRK kako slijedi:

Grad Krk - 22,72% ili 9.634.367 HRK

Općina Baška - 12,87% ili 5.457.495 HRK

Općina Dobrinj - 17,57% ili 7.450.520 HRK

Općina Malinska-Dubašnica - 19,11% ili 8.103.554 HRK

Općina Omišalj - 17,81% ili 7.552.292 HRK

Općina Punat - 9,92% ili 4.206.554 HRK.

Članak 6.

Daje se suglasnost za pribavljanje financijskih sredstava koja osiguravaju jedinice lokalne samouprave iz kreditnih sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

Daje se suglasnost Ponikve voda d.o.o. za sklapanje ugovora o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 HRK (prilog: indikativna ponuda od 31.05.2016. te nacrt ugovora o kreditu).

Zbog procijenjene vrijednosti investicije, procijenjenog udjela u sufinanciranju projekta te radi osiguranja financijske stabilnosti projekta, kreditna sredstva su zaokružena na 45.000.000 HRK. Kreditna sredstva će se koristiti onoliko koliko bude stvaran udio jedinica lokalne samouprave u sufinanciranju projekta, ali ne više od 45.000.000 HRK.

Članak 7.

Prihvaćaju se omjeri povrata kreditnih sredstava od 45.000.000 HRK iz članka 6. kako slijedi:

.Grad Krk - 22,72% ili 10.224.000 HRK

.Općina Baška - 12,87% ili 5.791.500 HRK

.Općina Dobrinj - 17,57% ili 7.906.500 HRK

.Općina Malinska
-Dubašnica - 19,11% ili 8.599.500 HRK

.Općina Omišalj - 17,81% ili 8.014.500 HRK

.Općina Punat - 9,92% ili 4.464.000 HRK.

Članak 8.

Pismo namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi ovog projekta, indikativna ponuda HBOR-a, te nacrt ugovora o kreditu HBOR-a sastavni su dio ove Odluke, ali nisu predmet objave.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prihvaćanju projekta »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima te Pisma namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi projekta KLASA:021-05/15-01/2, URBROJ:2142-02-01-15-6 od 28. travnja 2015. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke KLASA:021-05/17-01/1, URBROJ:2142-02-01-17- 9 od 10. veljače 2017. godine.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/3

URBROJ:2142-02-01-17-5

U Puntu, 7. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr