SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 10. Utorak, 4. travnja 2017.
OPĆINA ČAVLE

22.

Temeljem 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 20/14, 26/14 i 27/15) i članka 20. stavka 23. Pravilnika o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (Narodne novine broj 71/16, 15/17 i 17/17) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2017. godine donosi:

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u
rekonstrukcija i opremanje tribina NK »Grobničan«

Članak 1.

Ovom odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave - Općine Čavle za investiciju »Rekonstrukcija i opremanje tribina NK Grobničan«.

Članak 2.

Ulaganje u projekt iz članka 1. ove Odluke, prijaviti će se na natječaj za provedbu podmjere 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu - provedba tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Članak 3.

Ova odluka prilaže se uz zahtjev za potporu, sukladno članku 20. st. 23. Pravilnika, zajedno sa dokumentom »Opis projekta/operacije« koji je prilog ove Odluke.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcija tribina »NK Grobničan« (SN PGŽ 14/ 2016).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u službenim novinama Primorsko- goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/03

URBROJ: 2170-03-17-01-20

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr