SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 10. Utorak, 4. travnja 2017.
OPĆINA ČAVLE

21.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar.novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 31.03.2017. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.
I PROJEKCIJE ZA 2018. i 2019.

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Čavle za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) čiji prihodi i primici iznose 40.755.097 kn i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ostaje isti.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi: Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinam Primorsko-goranske županije«.

Klasa:021-05/17-01/03

Ur.broj: 2170-03-17-01-13

Čavle, 31.03.2017

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr