SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 10. Utorak, 4. travnja 2017.
OPĆINA ČAVLE

13.

Na temelju Članka 108. Zakona o proračunu (Nar. novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), te Članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Nar. novine br. 24/13) i Članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14; 26/14. i 27/15.), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 31.03.2017. donosi

GODIŠNJI
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE ZA 2016. godinu

Članak 1.

Izvršenje Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje siječanj-prosinac 2016.godine sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Izvještaj o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.-31.12.2016., Tablica danih zajmova i primljenih otplata, Tablica primljenih zajmova i otplata, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe i

Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2016.godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2016. godinu objaviti će se na internetskim stranicama Općine Čavle.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čavle objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/17-01/03

UR.BROJ: 2170-03-17-01-4

Čavle, 31.03.2017

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr